Moje Pierwsze Wybory - projekt edukacyjny dla młodych Warszawiaków, którzy po raz pierwszy będą mogli głosować w wyborach lokalnych./ My First Elections - educational campaign for young Warsaw citizens befor their first local elections.Strona: mojepierwszewybory.pl

Zadanie:
Zaprojektowanie Key Visuala, strony i broszury do kampanii informującej jak głosować i jakie są kompetencje organów władz samorządowych. Projekt skierowany do osób w wieku 18-22 lata, które nigdy nie miały okazji głosować.

Kampania niezwiazana z żadną partią polityczną.

Inspiracje:
Architektura Warszawy, kolory flagi (żółty).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Task:
Main goal of project is to explain how to vote in municipal elections, and what are competences of local governments such as mayor of the city or city council. For that purpose I prepared Key Visual, illustrations, brochure, and web page. Directed to youth in age 18-22 years old who have never voted before.


Inspiration:
Warsaw skyline, Warsaw flag colors (yellow). 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Broszura:
W prosty sposób opisuje zagadnienia zwiazane z wyborami. Od tego co potrzebne jest, żeby zagłosować w lokalu, po wyjaśnienia czym zajmuje się prezdent miasta czy Sejmik Wojewódzki.

Podpowiada także jak można zaangażować się w życie miasta. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brochure:
In simple way explains all ambiguous themes connected with local elections. From “what do you need to vote?” to description of attributions of local council, mayor of the city, etc. 

It also describes possible ways of involvement in local affairs.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


Broszura inforamcyjna. / Brochure with infographics.


Ilustracje. / Illustrations.


 Dzięki za uwagę!

~~~


Thanks for watching!