Logo dla “Warsztaty Odkrywców”/ Logo for Adventurer’s Workshops
Szkice. / Sketches.

Zadanie:
Projekt logo warsztatów podrózniczych, skierowanych do przedszkolaków, a w przyszłosci takze do nastolatków. Musi uwzgledniac obie grupy wiekowe.

Inspiracje:
„W 80 dni dookoła swiata” Juliusza Verne’a, mapy, globusy, nowoczesna nawigacja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Task:
A logo design of travel workshops addressed to preschoolers and (in the future) also teenagers. It must include both age groups.

Inspirations:
“Around the World in Eighty Days” of Jules Verne. Maps, globes, modern navigation.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Wybór:
Podróż balonem od razu kojarzy się z czymś niezwykłym, pozwala puścić wodze fantazji. Połaczyłam ją z globusem, po którym chyba każdy wodził, szukając nieodkrytych lądów. Kształt balonu przypomina troche znacznik na internetowej mapie - jest to nawiązanie do nowoczesnych technologii.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choice:
I started with a picture of a hot air balloon. Traveling with a balloon immediately anticipates something spectacular and lets your imagination run wild. I combined the balloon with a globe as probably every child loves to search for undiscovered places. Then I merged it with a shape of map marker as a reference to modern technologies.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Poszukiwania formy. / Form reaserch.Ostateczna wersja logo. / Final version of logo.

 
Dzięki za uwagę!

~~~


Thanks for watching!