Logo Warsztaty Odkrywców / Logo for Adventurer’s Workshop
Szkice /Sketches

Zadanie:
Projekt logo warsztatów podrózniczych, skierowanych do przedszkolaków, a w przyszłosci takze do nastolatków. Musi uwzgledniac obie grupy wiekowe.

Inspiracje:
„W 80 dni dookoła swiata” Juliusza Verne’a. Mapy, globusy,nowoczesna nawigacja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Task:
A logo design of travel workshops addressed to preschoolers and in the future also to teenagers. It must include both age groups.

Inspirations:
“Around the World in Eighty Days” of Jules Verne. Maps, globes, navigation.Wybór:
Podróż balonem od razu kojarzy się z czymś niezwykłym, pozwala puścić wodze fantazji. Połaczyłam ja z globusem, po którym chyba każdy wodził szukając nieodkrytych lądów. Kształt balonu przypomina troche znacznik na mapie- jest to nawiązanie do nowoczesnych technologii.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choice:
I started with a picture of a hot air balloon. Traveling with a balloon immediately anticipates something spectacular and lets you let your imagination run wild. I combined the balloon with a globe as probably every child loves to search for undiscovered places. The merger with a map marker is a reference to modern technologies.Poszukiwania formy./Form reaserch.Ostateczna wersja logo. / Final version of logo.

 
Dzięki za uwagę!

~~~


Thanks for watching!