Logo i identyfikacjia wizualna dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciaki rozrabiaki”
/ Project of logo and brand identyty for Non-public Kidergarden.