Moje Pierwsze Wybory / Project: My first choices, elections municipales.Strona: mojepierwszewybory.pl

Zadanie:
Zaprojektowanie Key Visuala, strony i broszury do kampanii informującej jak głosować i jakie są kompetencje organów władz samorządowych. Projekt skierowany do osób w wieku 18-22 lata, które nigdy nie miały okazji głosować.
Kampania niezwiazana z żadną partią polityczną.

Inspiracje:
Architektura Warszawy, kolory flagi (żółty).
Szwedzki design.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Task:
Main goal of project is to explain how to vote in municipal elections, and what are competences of local governments such as mayor of the city or city council. For that purpose I prepared Key Visual, illustrations, brochure, and web page. Directed to youth in age 18-22 years old- who have never voted before.


Inspiration:
Warsaw skyline, Warsaw flag colors (yellow). Swiss design.
Broszura:
W prosty sposób opisuje zagadnienia zwiazane z wyborami. Od tego co potrzebne jest, żeby zagłosować w lokalu, po wyjaśnienia czym zajmuje się prezdent miasta, czy Sejmik Wojewódzki.
Podpowiada także jak można zaangażować się w życie miasta. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brochure:
In simple way explain all ambiguous themes connected with local elections. From subject like: what do you need to vote? to description of attribution of local council, mayor of the city. What is more describe ways of social involvement  in local affairs.

 


Broszura inforamcyjna./ Brochure with infographics.


Ilustracje. / Illustrations.


 Dzięki za uwagę!

~~~


Thanks for watching!