Seria kampanii edukacyjnych “Moje Pierwsze Wybory”. 
My First Elections - series of 4 educational campaigns.Strona: mojepierwszewybory.pl

Cele kampani:

· wytłumaczenie procedur
· wyjaśnienie kompetencji kolejnych organów rzadzących
· zachęcenie do głosowania.

Do projektu zaprojektowałam serię ilustracji, broszur informacyjnych, layout do strony. W każdej kampanii wszystko dostosowane było do aktualnych wyborów.

The objective of all these campaigns are:

· to explain the procedure to first time voters,
· to explain the competencies of the government,
· to appeal to young and first time voters to vote.

For that purpose I designed a series of illustrations, brochures, web layouts - all adapted to different kind elections.


Dzięki za uwagę!

~~~


Thanks for watching!