Strona dotycząca nowych zasad segregacji śmieci. 
Web page explaing how to segregate rubbish in Warsaw.Zadanie:
W 2019 r. zmieniły się zasady segregacji śmieci i Urząd Miasta St. Warszawy postanowił stworzyć stronę, która pomogłaby mieszkańcom wdrożyć się w nowy system.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wymyślenie atrakcyjnej formy poinformowania mieszkańców o nowych zasadach.

Stworzyliśmy przyjazne narzędzie, które:
- wyjaśnia logikę stojącą za zasadami
- pozwala błyskawicznie przyporządkować dany odpad do odpowiedniego kosza
- pozwala utrwalić wiedzę, dzięki gamifikacji

Warstwa wizualna dopasowana została do kampanii outdorowej przygotowanej przez inną agencje. 

Klient: Miasto Stołeczne Warszawa.

Współpraca z agencją „Nieagencja”.

https://segregujna5.um.warszawa.pl/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Task:
In 2019 the City of Warsaw changed the waste management process. This process was not clear to everyone, so the City has asked me and Nieagencja to create a web page on that matter.

The page explains the basic rules in a comprehensive and clear way.

My idea was to create a tool that will allow citizens to:
- understand the logic behind recycling rules
- find out instantly how to segregate every particular item  
- teaches using gamification techniques

Key visual was adjusted to outdoor campaign.

Client: City of Warsaw

In cooperation with „Nieagencja”.
https://segregujna5.um.warszawa.pl/