Zawsze źle.
Plakat inspirowany artykulem w gazecie o zakazie noszenia brukini we Francji.

Always wrong.
Poster inspired by newspaper article about prohibiton of wearing burkini at France.Pierwszy szkic./ First scretch.